top of page

KONSULTACJE BEHAWIORYSTYCZNE

Poznaj swojego psa*

Pakiet 3 spotkań, które obejmują:


 • Wywiad (wiek i stan zdrowia psa, codzienna rutyna psa, opis otoczenia, częstotliwości posiłków, spacerów, opis problemu

 •  Analizę problemu (w jakich sytuacjach występuje, jakie jest jego nasilenie)

 •  Plan pracy ( w jaki sposób należy pracować z psem, aby docelowo wyeliminować problem)

 •  Praktyczne zajęcia  ( prezentacja ćwiczeń dla właściciela oraz psa)

+

Szczegółowe podsumowanie planu pracy + zeleceń przed kolejnym spotkaniem

3 spotkania:  250zł

* oferta Świąteczna

KONSULTACJA BEHAWIORYSTYCZNA - KOLEJNA

Konsultacja behawiorystyczna trwa ok 80-90min. 
Przebieg:

 

 • Wywiad postępów (co się zmieniło w środowisku psa, w codziennej rutynie, spacerach )

 • Analiza postępów (w jakim stopniu występuje problem: mniejszy/większym, jak zmieniło się zachowanie psa, na co najlepiej reaguje, jak przebiega współpraca pies - właściciel)

 •  Wstępny plan dalszej pracy ( w jaki sposób należy kontynuować pracę  z psem, aby dalej redukować problem)

 • * Przedstawienie metod pracy ( prezentacja nowych ćwiczeń dla właściciela oraz psa)

+
Dosłanie szczegółowego planu pracy + pracy domowej przed kolejnym spotkaniem

100zł

Możliwość Konsultacji Online poprzez Skype lub Teams

KONSULTACJA BEHAWIORYSTYCZNA - PIERWSZA

Konsultacja behawiorystyczna trwa ok 80-90min. 


Przebieg:

 • Wywiad (wiek i stan zdrowia psa, codzienna rutyna psa, opis otoczenia, częstotliwości posiłków, spacerów, opis problemu

 •  Analiza problemu (w jakich sytuacjach występuje, jakie jest jego nasilenie)

 • Wstępny plan pracy ( w jaki sposób należy pracować z psem, aby docelowo wyeliminować problem)

 •  Przedstawienie metod pracy ( prezentacja ćwiczeń dla właściciela oraz psa)

+

Dosłanie szczegółowego planu pracy + pracy domowej przed kolejnym spotkaniem

150zł

KONSULTACJA BEHAWIORYSTYCZNA - KOLEJNA

Konsultacja behawiorystyczna trwa ok 80-90min. 
Przebieg:

 

 • Wywiad postępów (co się zmieniło w środowisku psa, w codziennej rutynie, spacerach )

 • Analiza postępów (w jakim stopniu występuje problem: mniejszy/większym, jak zmieniło się zachowanie psa, na co najlepiej reaguje, jak przebiega współpraca pies - właściciel)

 •  Wstępny plan dalszej pracy ( w jaki sposób należy kontynuować pracę  z psem, aby dalej redukować problem)

 • * Przedstawienie metod pracy ( prezentacja nowych ćwiczeń dla właściciela oraz psa)

+
Dosłanie szczegółowego planu pracy + pracy domowej przed kolejnym spotkaniem

100zł

Możliwość Konsultacji Online poprzez Skype lub Teams

bottom of page